Lõimastu linnak

Tahkuna 180 mm patarei meeskonnale alustati linnaku rajamist 1940. aastal. Sõja alguseks oli ehitus veel pooleli ja seda ei jõutudki kasutusele võtta. Pärast sõda viidi ehitus lõpule ja linnakus asus Kärdla polgu üks rood, 300 meest. Oli kaks 16-korteriga ohvitseride elamut ja kaheksa 2-4 korteriga elamut. 1950. aastate lõpus ehitati uued tehnika varjualused, betoonvundamendi ja kimmkatusega. Pärast polgu likvideerimist 1960. aastal jäi linnak tühjaks ja rüüstati. Kaks kahekorruselist ohvitseride elamut võeti lahti ja veeti mujale. Linnaku territooriumile istutati männid.

1985. aastal asus linnakusse õhukaitse raadiolokatsioonirood. Olemasolevatest hoonetest võeti uuesti kasutusele jääkelder ja juurviljahoida. Sööklahoonest sai pärast ümberehitust kasarm/söökla/klubi/staap. Juurde ehitati kahekorruseline 8-korteriga ohvitseride elamu, katlamaja/saun, garaaž, laut (sigala), kasvuhoone, pumbamaja.

Pärast väeosa lahkumist 1993. aastal valvas linnakut mõnda aega kaitseliit, aga mingit rakendust hoonetele ei leitud ja need rüüstati taas. Tänapäeval on linnak erastatud, endine elamute ala on müüdud kruntideks, osa linnaku hooneid on lammutatud, allesjäänud lagunevad.