Kukeraba dott (29.) purustatud

Tahkuna 180 mm rannapatarei kaitseks ehitatud dott paikneb 1. positsioonist 400 m ida pool, raudteetrassi ja maantee ääres. Esimest korda sai kannatada 1950. aastatel, kui 180 mm patarei suurtükibloki tühjakspumpamisel leitud laskemoon selles dotis õhiti. Doti lagunes tükkideks, aga säilitas siiski kuju, lagi püsis seintel ja dotti oli võimalik siseneda. 1990. aastate lõpus lasti doti seinad laiali, nii et terveksjäänud lagi varises maapinnale.