Tahkuna 180 mm rannapatarei 2. kahuriblokk

180 mm kaksiktornidega rannapatareisid ehitati Eestis kolm: Osmussaarel, Saaremaal Sõrve säärel (nn Stebeli patarei) ja Hiiumaal. Tahkuna patarei nr 316 koosnes kahest 180 mm kaksik-suurtükiseadmest MB-2-180. Suurtükiblokkide vahe on 450 m. Ehitustööd olid soise pinnase tõttu keerulised, pumbad töötasid kogu aeg. Betoonivalu tuli teostada katkestusteta, ühe positsiooni (u 6500 m3 raudbetooni) valamine kestis viis ööpäeva. Lae paksus 2,7 m. Suurtükitorni kogukaal 375 tonni, torni soomuse paksus 203 mm. Meeskond - 55, laskemoonavaru - 408 mürsku ja 819 poollaengut.

Suurtükkidest u 500 m põhja poole rajati maa-alune kahekorruseline juhtimiskeskus, millel kaks sissepääsutunnelit (85 ja 38 m). Juhtimiskeskuse lael on visiiriavaga soomustorn. Juhtimiskeskuse kõrval eraldi varjendi lael oli kaugusmõõtja. Kaugusmõõtja soomuskamber lohistati oma algselt kohalt ära radarijaama ehituse ajal 1985. aastal. Juhtimiskeskuses ja suurtükiblokkides tagasid autonoomse elektrivarustuse diiselgeneraatorid.

Pärast õhkulaskmist 1941. aasta oktoobris pumbad seiskusid, kahekorruselised blokid valgusid vett täis ja on seda tänaseni. Tahkuna poolne blokk pumbati tühjaks 1953. aastal. Välja toodi kaks diiselagregaati, millest pandi Kärdla elektrijaamas kokku üks, mida kasutati Hiiumaa elektriga varustamiseks aastail 1956–1967. Suurtükitornide ülemised osad (kahe korruse ulatuses) lõigati 1950. aastate lõpus vanarauaks. Tahkuna poolse bloki kõrval otsapidi sügaval maa sees olnud poolik suurtükiraud tõmmati 2003. aastal välja ja on praegu eksponeeritud Hiiumaa militaarmuuseumis.